آبسکون ایران

59T

• عرض چهارچوب: 59 میلی‌متر • عرض بال: 65 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.4–1.8 میلی‌متر • مانع حرارتی: 18 میلی‌متر ... ادامه مطلب