درب ها و پنجره های لولایی

54T

 عرض چهارچوب: 54 میلی‌متر • عرض بال: 59 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.2–1.3 میلی‌متر • مانع حرارتی: 18 میلی‌متر • ... ادامه مطلب

40C

• عرض چهارچوب: 40 میلی‌متر • عرض بال: 40 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.2–1.3 میلی‌متر • نصب ساده و تامین ... ادامه مطلب

59T

• عرض چهارچوب: 59 میلی‌متر • عرض بال: 65 میلی‌متر • ضخامت دیوار: 1.4–1.8 میلی‌متر • مانع حرارتی: 18 میلی‌متر ... ادامه مطلب